Seks gunde til at spise kød fra laboratoriet

- Mange munde at mætte. Klodens befolkning ventes at stige fra de nuværende 7,3 milliarder mennesker til 9,6 milliarder i 2050. Samtidig vokser den globale middelklasse i udviklingslandene, og med den økonomiske vækst følger større forbrug af kød, æg og mælk.
Det forventes, at den globale efterspørgel efter kød vil vokse med 70% frem mod 2050.

- Kød er in-effektivt. Det kræver typisk omkring 7 kilo foder at producere et kilo oksekød og 4 kilo foder at producere et kilo svinekød.

Med kunstigt kød dyrker man kun det, der skal spises. Potentielt indebærer det at kødet kan produceres med en besparelse i vand, energi og areal på omkring 80%.

- Landbrugsdyr er en alvorlig klimabelastning. 18% af verdens udledning af drivhusgasser stammer fra landbrugsdyr, hvilket er mere end udledningen fra alle former for transport.

- Kødproduktion kræver plads. Den danske kødproduktion er i høj grad baseret på importeret foder. Et problematisk aspekt af det er, at der især i Latin Amerika fældes regnskov for at dyrke soya til eksport.

- Ingen problemer med dyrevelfærd.

- Ingen problemer med overforbrug af antibiotika og faren for udvikling af resistens.


Ifølge Danmarks Statistik var det danske forbrug af kød i 2010 på 89 kilo. Ifølge FAO spiste amerikanerne spiser 120, og i Storbritannien er forbruget på 84 kilo. Til sammenligning er forbruget pr. kineser knap 60 kilo – Inderne nøjes med 4,4 kilo årligt. Tallene er fra 2009.

Tekst: Peter Hesseldahl
Artiklen blev bragt i Ugebrevet Mandag Morgen, 6. okt. 2015.