Crowdfunding handler ikke kun om financiering

Der er en støt stigende brug af crowdfunding til at finansiere udviklingen af nye forretningsideer – det foregår gennem internationale platforme som Kickstarter og Indiegogo, eller på det danske peer-to-peer lånemarked Lendino.

Princippet bag crowdfunding er, at man på websitet beskriver sit projekt og beder intesserede bidrage med investeringer. Til gengæld lover man typisk at levere et eksemplar af produktet, når det er klar.

Dem, der søger financiering til et projekt, skal også angive det beløb, som de mener, det er nødvendigt at skaffe, for at kunne nå de mål, som de lover i beskrivelsen af produktet. Kampagnen løber en måned. Hvis projektet når at få tilsagn fra tilstrækkeligt mange, indbetales pengene fra dem, der vil bakke det op, og projektet går i gang. 

Fordelen for de håbefulde entreprenører er, at man ofte kan rejse penge, selvom projektet stadig er så umodent og usikkert, at en normal bank ikke ville investere i udviklingen.

Der er imidlertid mange andre fordele ved crowdfunding – udover pengene.

Global markedsføring
Platforme som Kickstarter er yderst effektive til markedsføring. Der er masser af besøgende på sitet fra hele verden, som kigger efter interessante nye ideer - både købere og større potentielle investorer. Når et projekt først fanger interessen hos brugerne på sitet, deler de typisk historien på andre sociale medier, og derfor sker det ofte, at projekter opnår langt større forhåndstilkendegivelser end de oprindeligt havde sigtet efter.

En forpligtende markedsundersøgelse
Mange virksomheder investerer års udvikling i en ide, blot for at opdage, at ingen reelt er interesserede i at købe produktet. Med crowdfunding ved udviklerne på forhånd, at der er interesse i ideen, for køberne har været villige i at skyde penge i produktet længe før det overhovedet eksisterer. Det giver et langt bedre udgangspunkt for udviklingen at vide, at den første serie af produktionen er solgt på forhånd. It’s real.  

Crowdsourcing
En stor del af crowdfunding processen er at holde kontakten med backerne; dem, der har skudt penge i udviklingen. Der skal sendes jævnlige updates om fremskridt og vanskeligheder. I mange tilfælde bruger entreprenørnen også deres community af backere til at få gode råd og konkrete tekniske løsninger. De mennesker, der investerer penge i ideer på Kickstarter, er typisk selv af den lidt nørdede type, der er meget interesserede i teknologisk udvikling. De kan være særdeles nyttige – men også særdeles tidskrævende at servicere.

Løftestang til yderligere financiering
En entreprenør, der har kørt en succesfuld crowdfunding kampagne, har et langt bedre udgangspunkt for at søge yderligere funding. Når man har gennemført den første runde og leveret til køberne som lovet, kan man bedre gå til en bank eller venture capital firma og få midler til at skalere forretningen.

Fra nichetilgang til reelt alternativ
Danske Erhverv udgav i foråret en rapport om brugen af crowdfunding i Danmark. Sigurd Schou Madsen, erhvervspolitisk konsulent i Danske Erhverv, forventer, at brugen af crowdfunding vil vokse kraftigt i de kommende år. Fra at være nichetilgang, kan principperne bag crowdfunding blive et vigtigt alernativ til traditional financiering fra banker eller venturekapital.

I øjeblikket er det mest start-ups, der benytter metoden, men Schou Madsen mener, at også større, etablerede virksomheder vil bruge crowdfunding, netop fordi man også får fordel af markedsføringen og tilbagemeldinger fra brugerne. Han forventer også, at de konventionelle banker vil forsøge at finde en plads i udviklingen. Eksempelvis samarbejder pengeinstituttet Fælleskassen med lånemarkedet Lendino på den måde at banken investerer i lovende projekter på linje med de øvrige private backere.

Rapporten fra Danske Erhverv kan downloades fra:

https://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Crowdfunding---Nol-risikerer-at-tvinge-virksomheder-ud-af-Danmark.aspx

Tekst: Peter Hesseldahl
Artiklen blev bragt i Ugebrevet Mandag Morgen den 7. sept. 2015