We-economy

We-economy - En ny slags vækst, nye værdier og en ny fordeling 

The_We-Economy_170x210_Omslag_FINAL_16084


Vi bevæger os ind i en ny økonomi, der i langt højere grad bygger på den digitale teknologi og netværkernes muligheder. Vi er midt i forandringer i en grad, der minder om overgangen fra landbruget til industrisamfundet. Ligesom dengang, vil udviklingen både skabe enorme vækstmuligheder og alvorligt udfordre eksisterende jobs og kvalifikationer, og den måde, gevinsterne i økonomien fordeles på.

I dag skabes værdi typisk af et firma, der har sine egne ansatte og sit eget produktionsapparet, og som udvikler, fremstiller og sælger et færdigt produkt til en forbruger.

I den næste økonomi, rykker en større del af værdiskabelsen ud af huset. En virksomhed vil organisere en proces, der gør det muligt for et netværk af deltagere – ofte inklusive brugeren selv - at samarbejde om at skabe en løsning, som er nøje tilpasset den aktuelle kontekst.

Verden kobles stadig tættere sammen, de løsninger som efterspørges bliver mere komplekse og hver især har vi fået redskaber der gør os i stand til at deltage i et direkte samspil med virksomheder.


We-economy, bogens titel, er ment som en måde at beskrive en ny tilgang til at drive forretning, hvor deltagerne forstår, at det næste, højere niveau af værdi, og den type løsninger, som kan levere det, er så komplekse og omskiftelige, at en enkelt person eller virksomhed ikke længere kan skabe dem alene. Vi har brug for hinanden.

I en intenst forbundet økonomi med stor indbyrdes afhængighed, afhænger virksomheders succes afhænger af, hvor godt de er i stand til at forbinde sig og samarbejde med alle andre involverede.


We-economy er ikke kun en vejledning i, hvordan man kan tilpasse sin forretningsmodel, men også et overblik for enhver med interesse i samfundsudviklingen.

Bogen forklarer en række særdeles kraftige strømninger, der vil forandre arbejdsmarkedet, kompetencer, lighed og ulighed og rettigheder. 

Gamle roller og kategorier er i opløsning, og den sociale kontrakt mellem samfundet og erhvervslivet, og mellem det, vi kendte som ”arbejdsgivere” og ”arbejdstagere” skal genforhandles, når dele-økonomien, co-creation og digitale platforme vender op og ned på de vante begreber.

We-economy er et bud på, hvordan de kommende års forandringer kan blive et positivt scenarie for de fleste. 

”We-economy” er let læst, og fyldt med konkrete og aktuelle eksempler. En meget anvendelig lille bog. 

Se et kort referat og overblik over kapitlerne her