Den Ny Natur


Den Ny Natur - min anden bog - udkom på Høst og Søn tilbage i 1998. 

Vi er i fuld gang med at forandre verden, og forandringerne stikker dybt. Vi vil leve i intelligente, computeriserede omgivelser, og vi vil omgås maskiner, der virker som var de levende. Vores sædvanlige opfattelser af, hvad der er naturligt, og hvad der er kunstigt vil blive udfordret gang på gang, ikke mindst af bioteknologien, der med tiden vil ændre selve det at være menneske. Samtidig vil vi alle blive knyttet stadig tættere sammen på kloden indbyrdes afhængige af hinanden i ét globalt elektronisk nu.
Det kan blive en bedre verden med mere kvalitet, kærlighed og kreativitet - men det kan lige så vel blive en verden præget af splittelse, socialt oprør og økologiske sammenbrud.

Den ny natur er et ambitiøst forsøg på at levere en nøgtern og bredt tilgængeligt beskrivelse og analyse af de problemer og muligheder vi står overfor ved indgangen til det ny årtusind.
Gennem egne betragtninger og samtaler med en række af verdens førende forskere er det Peter Hesseldahls mål at kaste lys over de spilleregler og mekanismer, der får betydning for udviklingens retning. Der er skræmmende, fascinerende, men ganske uomgængelig problemstillinger, der bliver taget op.

Du kan downloade Den Ny Natur som E-bog her, ganske gratis.

Begynd evt med at læse dette essay, der giver et rids af mange af bogens problemstillinger.