Hvordan ser der ud i en fremtid, hvor det lykkes os at vende de mange udfordringer, vi står overfor, til en ny opblomstring, der skaber velstand og tryghed til alle, uden at sætte økosystemerne over styr? 

I Omstilling til fremtiden ser Peter Hesseldahl på, hvad vi kan gøre for at sikre, at de enorme kræfter, der er på spil i de kom­mende års omstilling, vil bringe os fremgang frem for katastrofe. Bogen viser en fremtid, der er grund­læggende forandret – men til det bedre.
 
Den teknologiske udvikling har længe handlet om at overvinde, udnytte og frigøre os fra naturen. Frem­tiden handler om at forstå biologien og økosystemerne og om en økonomi, der fungerer i samarbejde og sammenhæng med naturen. For ét er sikkert: Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer. 

Samfundet og økonomien er formet af de teknologier vi bruger. Maskinerne og computerne førte til industrisamfundet. På samme måde vil den næste bølge af teknologi, præget af biologi og levende systemer, føre til en ny logik for hvordan vi samarbejder om at skabe værdi for hinanden på en bæredygtig måde.  

Denne bog argumenterer for, at vi står overfor tre store omstillinger, som sker samtidig og indenfor de næste par årtier. Alle tre skal lykkes:

  • Vores forhold til naturen og de økosystemer, vi er del af, skal redefineres – og det skal gå stærkt.
  • Vi er på vej ud af industrisamfundet og ind i en ny tids logik, så måden vi organiserer arbejdet og deler goderne på trænger til en opdatering.
  • I takt med at teknologien bliver mere intelligent, liv-agtig og kompetent, skal vi gentænke menne­skers og maskiners roller i forhold til hinanden for at bevare styringen.

Hvis det lykkes, bliver det nogle årtier med hastig fremgang, der vil forandre verden til et endnu mere fantastisk sted. "Dét budskab er et, jeg har valgt at fokusere på. Jeg kunne også fortælle en historie om, hvorfor det er omsonst at tro, vi kan overvinde det rod, vi selv har skabt. Men den historie kender vi vist alle sammen. Det er naturligvis vigtigt at  være opmærksom på farerne, specielt når de er så eksistentielle som dem, vi står overfor. Men det er mere brugbart at forsøge at forestille sig, hvad løsningerne kan være." Sådan lyder det fra Peter Hessedahl i forordet til denne bog, hvori han leverer et klarere billede af forholdene og spillereglerne i en bedre verden.

Bogen er blandt andet baseret på analyser og interviews for Ugebrevet Mandag Morgen med en lang række af verdens førende forskere, økonomer og ledere i erhvervslivet.