We-economy - en ny slags vækst, ny værdier og en ny fordeling. 

- Hvad skal vi leve af, når intelligente maskiner kan klare mere af menneskers arbejde?

- Hvilke værdier skal drive den videre vækst?

- Hvordan fordeler vi gevinsterne og sikrer, at uligheden ikke underminerer mulighederne for fremgang?

Du kan læse mere om bogen her. 

The_We-Economy_170x210_Omslag_FINAL_16084


Siden oktober 2017 har jeg været redaktør af MM Next, et nyt magasin om hvordan den digitale teknologi forandrer spillereglerne i samfundet. MM Next er et søstermagasin til Ugebrevet Mandag Morgen. 

Next logo signatur


We-economy begrebet har været mit vigtigste fokus de sidste par år, og den udvikling og de forandringer, som det handler om, bliver stadig mere aktuelle. Jeg har samlet et stort materiale om emnet her. 

Jeg har skrevet en stribe temaer til Ugebrevet Mandag Morgen, der på ret kort form forklarer om den nye økonomi . Læs eksempelvis: 

- Hvordan platforms-økonomien ændrer måden vi organiserer værdiskabelse i økonomien.
- Hvordan det digitale arbejdsmarked radikalt kan ændre hvad det vil sige at have et job.

I We-economy projektet har vi offentliggjort en rapport, der gennemgår hvordan spillereglerne i økonomien forandres, når alt og alle kobles tættere sammen, når fokus flytter fra produkter til processer, og når platforme, der meget præcist kan koordinere ressourcer og behov til løsninger, bliver centrale spillere. 

We-economy guide cover

Rapporten sammenfatter We-economy projektets observationer og kommer med en række bud på, hvordan virksomheder kan tilpasse deres forretningsmodel til de nye muligheder. 

Download den fulde engelske version her 
Se en kortere version på dansk her 


Smart cities - altså byer, der er intenst sammenkoblede og digitaliserede, kan være mere bæredygtige og mere bekvemme at leve i - men hvordan sikrer vi, at det også er byer, som mennesker føler sig hjemme i.  Jeg var pennefører for Boligministeriets tænketank om smart cities.
Rapporten - der beskriver dilemmaerne i teknologien - kan læses her. 


HTLC-rapport-cover

Sammen med Dansk Industri’s BOP Lab har jeg skrevet en rapport til Nordic Innovation om et koncept, vi kalder “Hi-tech Low cost”. Tanken er at nye teknologier i nogle tilfælde giver mulighed for at udvikle løsninger, der fuldstændigt kortslutter det sædvanlige forhold mellem pris og ydelse. Det er et koncept, der er relevant for virksomheder, der vil udvikle “frugal” eller “nøjsomme” løsninger til emerging markets. 

Du kan downloade rapporten her. 


Wave_pavillon


Jeg har arbejdet for den franske bank BNP Paribas med at tilrettelægge store udstillinger om forandringer i økonomien. Wave-innovation har turneret kloden rundt, og åbnede senest i Kina. Min forrige bog var "Grib fremtiden - Spilleregler for det 21. århundrede".

grib_fremtiden_forside_hr

Grib fremtiden er et stort og bredt overblik over de tendenser, der former udviklingen, og et bud på, hvordan det vil ændre spillereglerne for at trives fremover.

Først og fremmest undersøger bogen hvordan forholdet mellem individet og fællesskabet er under forandring. Vi står overfor en lang række svære udfordringer, men måske er den største udfordring at indse, at vi er afhængige af hinanden, hvad enten vi har lyst til det eller ej.

Du kan læse det første kapitel af bogen her

You can download the entire book, chapter by chapter, in English here.


“We-economy”-projektet ser på hvordan den traditionelle økonomi udfordres af et nyt sæt af forretningsmodeller og samarbejdsformer i krydsfeltet mellem dele-økonomien, Maker-bevægelsen, den cirkulære økonomi og co-creation. Det er lidt af en mundfuld, men jeg forklarer det nærmere i videoklippet nedenfor - en tale jeg holdt på Oui-share konferencen i Paris. 


Fremtidsforskning er den røde tråd i mit arbejde. Her er et videoklip, hvor jeg forklarer den grundlæggende metode bag scenarier - et af fremtidsforskningens væsentligste værktøjer. 


Universe Fonden har jeg ledet research-projektet “Nøjsomme løsninger". Ideen var at undersøge, hvordan virksomheder kan skabe værdi til en lavere pris - uden at gå på kompromis med den kvalitet, slutbrugeren oplever. Det er inspireret af vores arbejde med at forstå hvordan virksomheder i Kina og Indien udvikler nye produkter, men kombineret med vestlige metoder som bruger inddragelse, collaborative consumption og integration i systemer.


Du kan finde meget mere om det på projektets website.

Du kan downloade den letlæste 8 siders folder, der fortæller hvorfor nøjsomme løsninger kan være en måde for danske virksomheder at forny deres relevans - og giver en værktøjskasse af metoder til at udvikle den form for produkter.

Du kan høre min 15 min. præsentation ved AOM2013 i Orlando

Eller læs sammenligningen mellem Dubai's glitrende rigdom og Dharavi slummen i Mumbai - hvem skal vi lade os inspirere af?


Jeg var projektleder på AsiaNBC, et andet stort projekt i Universe Fonden, som undersøgte, om der er elementer af den måde asiatiske virksomheder bringer nye produkter til markedet, som kan overføres til danske virksomheder. De danske deltagere i projektet var Novozymes, Grundfos, Coloplast, FLSmith og Gabriel.

Vi har samlet resultaterne og en masse nyttig viden om Asien, og især Kina, på AsiaNBC - sitet.

Herfra kan du bl.a. downloade vores booklet, der let og rigt illustreret sammenfatter de væsentligste konklusioner. 


Både i Universe Fonden, og i mine tidligere jobs i LEGO Visionlab og Danfoss Universe, har jeg brugt en del kræfter på at forstå hvilke kompetencer, der bliver nødvendige fremover.

Du kan læse en artikel der sammenfatter mine bud på det 21. århundredes kompetencer her.

- Eller du kan nøjes med at læse en kort sammenfatning af emnet, her.


I de senere år har mine journalistiske aktiviteter været ret begrænsede. Men i ny og næ bliver det til en avisartikel, f.eks. en lille reportage fra Kinas største marked for tingeltangel og billigvarer.
Eller den her; A-kraft 2.0, der undersøger om en ny generation af atomkraftværker kan hjælpe os med at formindske klimaforandringerne. 


Snapshots fra Fremtiden er helt tilbage fra 2005, men den holder forbløffende godt.  
Bogen er gennemillustreret af Emil Landgreen. Det er nærmest blevet et tegneserie hæfte, med 7 korte historier, der giver et bud på hvordan verden kunne tænkes at være omkring år 2030.

Jeg havde længe ønsket at forsøge at bruge masser af tegninger og en fortællende, fiktionsform der kan gøre budskabet mere tilgængeligt og engagerende, og Emil var den perfekte tegner til at løse det.
Du kan læse artiklerne og se de flotte tegninger her