Omstilling til fremtiden forside 800 pixels

Hvordan ser der ud i en fremtid, hvor det lykkes os at vende de mange udfordringer, vi står overfor, til en ny opblomstring, der skaber velstand og tryghed til alle, uden at sætte økosystemerne over styr?

Omstilling til fremtiden ser Peter Hesseldahl på, hvad vi kan gøre for at sikre, at de enorme kræfter, der er på spil i de kom­mende års omstilling, vil bringe os fremgang frem for katastrofe. Bogen viser en fremtid, der er grund­læggende forandret – men til det bedre.

 Den teknologiske udvikling har længe handlet om at overvinde, udnytte og frigøre os fra naturen. Frem­tiden handler om at forstå biologien og økosystemerne og om en økonomi, der fungerer i samarbejde og sammenhæng med naturen. For ét er sikkert: Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer. 

Samfundet og økonomien er formet af de teknologier vi bruger. Maskinerne og computerne førte til industrisamfundet. På samme måde vil den næste bølge af teknologi, præget af biologi og levende systemer, føre til en ny logik for hvordan vi samarbejder om at skabe værdi for hinanden på en bæredygtig måde.  

Denne bog argumenterer for, at vi står overfor tre store omstillinger, som sker samtidig og indenfor de næste par årtier. Alle tre skal lykkes:

  • Vores forhold til naturen og de økosystemer, vi er del af, skal redefineres – og det skal gå stærkt.
  • Vi er på vej ud af industrisamfundet og ind i en ny tids logik, så måden vi organiserer arbejdet og deler goderne på trænger til en opdatering.
  • I takt med at teknologien bliver mere intelligent, liv-agtig og kompetent, skal vi gentænke menne­skers og maskiners roller i forhold til hinanden for at bevare styringen.

Hvis det lykkes, bliver det nogle årtier med hastig fremgang, der vil forandre verden til et endnu mere fantastisk sted.
"Dét budskab er et, jeg har valgt at fokusere på. Jeg kunne også fortælle en historie om, hvorfor det er omsonst at tro, vi kan overvinde det rod, vi selv har skabt. Men den historie kender vi vist alle sammen. Det er naturligvis vigtigt at  være opmærksom på farerne, specielt når de er så eksistentielle som dem, vi står overfor. Men det er mere brugbart at forsøge at forestille sig, hvad løsningerne kan være." Sådan lyder det fra Peter Hessedahl i forordet til denne bog, hvori han leverer et klarere billede af forholdene og spillereglerne i en bedre verden.

Bogen er blandt andet baseret på analyser og interviews for Ugebrevet Mandag Morgen med en lang række af verdens førende forskere, økonomer og ledere i erhvervslivet.


Min forrige bog var: 

We-economy - en ny slags vækst, ny værdier og en ny fordeling. 

- Hvad skal vi leve af, når intelligente maskiner kan klare mere af menneskers arbejde?

- Hvilke værdier skal drive den videre vækst?

- Hvordan fordeler vi gevinsterne og sikrer, at uligheden ikke underminerer mulighederne for fremgang?

Du kan læse mere om bogen her. 

The_We-Economy_170x210_Omslag_FINAL_16084

We-economy begrebet har været mit vigtigste fokus de sidste par år, og den udvikling og de forandringer, som det handler om, bliver stadig mere aktuelle. Jeg har samlet et stort materiale om emnet her. 

Jeg har skrevet en stribe temaer til Ugebrevet Mandag Morgen, der på ret kort form forklarer om den nye økonomi . Læs eksempelvis: 

- Hvordan platforms-økonomien ændrer måden vi organiserer værdiskabelse i økonomien.
- Hvordan det digitale arbejdsmarked radikalt kan ændre hvad det vil sige at have et job.


I Universe Fonden har jeg ledet research-projektet “Nøjsomme løsninger". Ideen var at undersøge, hvordan virksomheder kan skabe værdi til en lavere pris - uden at gå på kompromis med den kvalitet, slutbrugeren oplever. Det er inspireret af vores arbejde med at forstå hvordan virksomheder i Kina og Indien udvikler nye produkter, men kombineret med vestlige metoder som bruger inddragelse, collaborative consumption og integration i systemer.


Wave_pavillon


Jeg har arbejdet for den franske bank BNP Paribas med at tilrettelægge store udstillinger om forandringer i økonomien. Wave-innovation har turneret kloden rundt - Europa, USA, Kina osv.


Grib fremtiden - Spilleregler for det 21. århundrede

grib_fremtiden_forside_hr

Grib fremtiden er et stort og bredt overblik over de tendenser, der former udviklingen, og et bud på, hvordan det vil ændre spillereglerne for at trives fremover.

Først og fremmest undersøger bogen hvordan forholdet mellem individet og fællesskabet er under forandring. Vi står overfor en lang række svære udfordringer, men måske er den største udfordring at indse, at vi er afhængige af hinanden, hvad enten vi har lyst til det eller ej.

Du kan læse det første kapitel af bogen her

You can download the entire book, chapter by chapter, in English here.


Jeg var projektleder på AsiaNBC, et stort projekt i Universe Fonden, som undersøgte, om der er elementer af den måde asiatiske virksomheder bringer nye produkter til markedet, som kan overføres til danske virksomheder. De danske deltagere i projektet var Novozymes, Grundfos, Coloplast, FLSmith og Gabriel.


snapshots_forside_med_hr

Snapshots fra Fremtiden er helt tilbage fra 2005, men den holder forbløffende godt.  
Bogen er gennemillustreret af Emil Landgreen. Det er nærmest blevet et tegneserie hæfte, med 7 korte historier, der giver et bud på hvordan verden kunne tænkes at være omkring år 2030.

Jeg havde længe ønsket at forsøge at bruge masser af tegninger og en fortællende, fiktionsform der kan gøre budskabet mere tilgængeligt og engagerende, og Emil var den perfekte tegner til at løse det.
Du kan læse artiklerne og se de flotte tegninger he